Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching
    Om handledningen »
    Bli en bra coach
och handledare
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Bli en bra coach och handledare  
Coaching är ett begrepp i tiden. I grunden är coaching ett förhållningssätt där ledaren utmanar sina medarbetare att utvecklas och ta alltmer ansvar i arbetet. Det väsentliga i förhållningssättet är att det är medarbetaren som ska växa på sitt sätt och utifrån sina förutsättningar och inte utifrån någon annans föreställningar och behov. Grunden för att en ledare ska fungera som en bra coach är kommunikationsteknikerna och förhållningssättet som tränas i "Kommunikativt Utvecklande Ledarskap".  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss