Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching
    Handledning
    Bli en bra coach
och handledare »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Handledning  
Vi i Progressa Plus ger också handledning och stöd till chefer och ledare. Handledningen syftar till att allmänt stärka chefs- och ledarskapet men även att vara en stödfunktion vid speciella händelser eller situationer. Att vara chef eller ledare medför vanligen en viss grad av ensamhet. Självklart har de flesta av oss möjlighet att med vänner eller närstående kollegor diskutera olika frågeställningar som berör arbetet. Detta är dock inte alltid tillfyllest. Som ledare kan man också behöva någon helt utomstående att samtala med som inte är involverad och som kan ge reflektioner från helt andra infallsvinklar.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss