Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
   
 
 
   
  Vår filosofi  
I vårt arbete utgår vi ifrån att:
Trygghet och tillit är grundförutsättningar för utveckling och omprövning.
Människor lär sig bäst när de själva får uppleva och pröva.
Inlärning är en gradvis omprövning av ett sätt att se på världen och sig själv.
Humor och skratt underlättar inlärning och bidrar till gruppgemenskap.

Varför anlita oss?
Ekonomi: Våra insatser är en investering för ditt företag.
Pedagogik: Vi skapar förutsättningar för beteendeförändringar.
Erfarenhet: Vi har bred och lång erfarenhet från skiftande branscher och uppdrag.
Kvalitet: Våra kunder utgör referens för vår höga kvalitet.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss