Kommunikationsträning »
  Grupputveckling
    Att leda grupp »
    Bättre kommunikation i arbetsgruppen »
    Proaktiv Grupputveckling »
    Möten till leda eller
leda möten »
  Ledarhandledning, coahcing »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   


  Bättre kommunikation i arbetsgruppen  
Gruppmedlemmarna ges en grundläggande kommunikationsutbildning. Man får tillägna sig och träna verktyg för att skapa tillit, öppenhet och en mer bekräftande kommunikation. Vi arbetar också med mötesteknik samt övningar i konflikthantering och samarbete.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss