Kommunikationsträning »
  Grupputveckling
    Att leda grupp »
    Bättre kommunikation i arbetsgruppen »
    Proaktiv Grupputveckling
    Möten till leda eller
leda möten »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Proaktiv Grupputveckling  
Syftet med utvecklingsinsatsen är att stärka arbetslaget för att dess resurser ska komma fram på bästa sätt och öka effektiviteten. Utifrån en analys av arbetsgruppens behov och förutsättningar skräddarsyr vi upplägget i samråd med er. En arbetslagsutveckling kan innebära att vi arbetar med arbetsgruppens dynamik i form av möjligheter och hinder i grupprocessen. Det kan också innebära att vi arbetar med mål, konflikter, roller etc.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss