Kommunikationsträning
    Kommunikativt
Utvecklande Ledarskap
    Svåra samtal »
    Medarbetarsamtal »
    Presentationsteknik »
    Bygg relationer för
bättre försäljning »
    Samtalskonst för vårdpersonal »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Kommunikativt Utvecklande Ledarskap  
Kursen fokuserar på ledarens förmåga att påverka och utveckla medarbetarna till engagerade, motiverade, initiativtagande och självständiga individer. Kursen innehåller två spår som löper parallellt under dagarna. Det ena spåret handlar om att deltagaren får tillägna sig och träna konkreta tekniker för att etablera en god kommunikation. Det andra spåret handlar om ledarskap och förhållningssätt. Undersökningar visar att ledarens beteende är av avgörande betydelse för produktivitet, lönsamhet, och trivsel. Vid ett svenskt företag jämfördes två enheter vad gäller produktivitet, lönsamhet, trivsel och sjukfrånvaro. Enhet A var överlägsen enhet B på samtliga variabler. Man valde då att som enda åtgärd byta ledare mellan de båda enheterna. Efter ett år gjorde man en ny mätning och fick då det omvända resultatet.

Det finns således goda skäl för företag att satsa på att förbättra och utveckla ledares förmåga att entusiasmera, skapa delaktighet och motivera sina medarbetare. Vår strävan är att ge deltagarna konkreta kunskaper som bas och möjlighet för ett förändrat beteende.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss