Kommunikationsträning
    Kommunikativt
Utvecklande Ledarskap »
    Svåra samtal »
    Medarbetarsamtal »
    Presentationsteknik
    Bygg relationer för
bättre försäljning »
    Samtalskonst för vårdpersonal »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Presentationsteknik  
Många anställda hamnar regelbundet i situationer då de förväntas presentera fackkunskaper eller annat angeläget material i form av information, vägledning, beslutsunderlag eller liknande. Fackkompetensen är vanligen hög hos de som ska presentera materialet, men den pedagogiska kompetensen kan vara mer bristfällig. Här får deltagarna träna sig på att förmedla fackkunskaper enligt viktiga pedagogiska principer. Vi utgår från en lättillgänglig modell som syftar till att få förmedlaren att fokusera på rätt saker. Träningsmomenten ges stor vikt under kursen.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss