Kommunikationsträning
    Kommunikativt
Utvecklande Ledarskap »
    Svåra samtal
    Medarbetarsamtal »
    Presentationsteknik »
    Bygg relationer för
bättre försäljning »
    Samtalskonst för vårdpersonal »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Svåra samtal  
Vad som är svåra samtal skiljer sig åt mellan ledare. Ofta handlar det om samtal fyllda av aggressioner, konflikter, sorg och besvikelse. Andra exempel är då chefen måste lämna ett tråkigt besked eller ge negativ återkoppling. En god ledare menar vi har en förmåga att hantera dessa svåra samtal och duckar inte när de är aktuella. Snarare tar han/hon tag i samtalet på ett rakt och öppet sätt.

När du har genomgått kursen Kommunikativt Utvecklande Ledarskap behärskar du de tekniker du behöver för att kunna hantera de svåraste samtalen.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss