Kommunikationsträning
    Kommunikativt
Utvecklande Ledarskap »
    Svåra samtal »
    Medarbetarsamtal »
    Presentationsteknik »
    Bygg relation för
bättre försäljning »
    Samtalskonst för vårdpersonal
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Samtal mellan behandlare och patient  
Sjukvårdspersonal hanterar dagligen mängder av möten med människor där deras förmåga att kommunicera har stor betydelse. Ett gott bemötande skapar förutsättningar för samarbete i behandlingen liksom det i bästa fall kan ha stor betydelse för patientens tillfrisknande och tilltro till behandlingen. Ett kränkande och oförsiktigt bemötande kan å andra sidan skada patienten genom t.ex. onödiga stressreaktioner. Under kursen ges en mängd exempel på professionellt bemötande liksom på sådant som aldrig borde ha sagts eller gjorts. Kursen ökar medvetenheten om kommunikationens betydelse för att skapa en professionell och framgångsrik behandling. Under kursen får deltagaren träna på att möta andra människor på det sätt de behöver. Ett sådant situationsanpassat förhållningssätt ställer krav på förmågan att lyssna in och vara mottaglig för var den andre individen befinner sig. Detta tränar vi under kursen.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss