Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
    Uppdragsgivare »
    Omdömen
 
   
  Omdömen  

Toomas Asu,
HR Director, SCA Packaging Nordic
toomas.alu@sca.com

Bakgrund: Toomas har anlitat Progressa Plus vid tre tillfällen. Det har handlat om internationella ledarskapsutbildningar där change management och kommunikation har varit några av huvudpunkterna. Toomas fick tips om Progressa Plus av några kollegor i branschen som varit mycket nöjda med deras insats. Något som både Toomas och deltagarna också blev efter genomförd utbildning.

Uttalanden: Hugo och Patrik kan verkligen sitt ämne, det märks att de är psykologer i grunden. Samtidigt som de har en stark förankring i teorin har de en otrolig förmåga att levandegöra och förmedla sin kunskap. En viktig styrka med Progressa Plus är att de är mycket receptiva för kundens behov och att de i en dialog med kunden tar fram den bästa lösningen.


Paul Ljungberg, personalchef Haldex
paul_ljungberg@stream.com

Bakgrund: Paul kom först i kontakt med Patrik via Industrihälsan och när TrioPlast behövde hjälp med krishantering fick Patrik det uppdraget. Trots att organisationen till en början var skeptiska lyckades Patrik vända detta. Nyckeln till framgången var Patriks kunskap och genuina intresse för att förmedla denna till nytta för organisationen. Sedan har Paul anlitat Progressa Plus för Haldex räkning när det gäller kursen professionell kommunikation. Vilket han är mer än nöjd med.

Uttalanden: En av de viktigast styrkorna hos Progressa Plus är deras ambition och vilja att verkligen lära känna kunden och dess behov. Både Patrik och Hugo kommer verkligen in i organisationen på alla nivåer. Progressa Plus trovärdighet bygger på stora kunnande inom sitt område och att de aldrig skulle ta på sig ett uppdrag om de inte kunde leverera ett resultat med hög kvalitet. När man arbetar med Progressa Plus upplever man att det finns ett genuint intresse för kunden och uppdraget, de vill verkligen åstadkomma en förändring, en förändring som sedan består.


Göran Linnér, BD
goran_linner@europe.bd.com

Bakgrund: Göran har i mer än 15 år anlitat Progressa Plus för utbildning av företagets chefer samt för grupputveckling. Framförallt när det gäller presentationsteknik och kommunikation. Kritiken från cheferna har varit överväldigande positiv både direkt efter avslutad kurs och även på längre sikt. Kunskapen som deltagarna har fått med sig har lett till verkliga förändringar när kursen väl omsätts i den praktiska vardagen.

Uttalanden: Progressa Plus har en unik förmåga att anpassa kursen så att den når deltagarna i deras aktuella situation. Upplevelsen blir en individuellt anpassad kurs som berör. Pedagogiken är oerhört effektiv och återföringen är rak och ärlig men den upplevs aldrig som påfrestande för den levereras med stor omtanke och värme.


Charlotta Waern, personalchef LKF
charlotta.waern@lkf.lund.se

Bakgrund: LKF har anlitat Progressa Plus vid ett par tillfällen och man för löpande en dialog kring företagets utbildningsinsatser. De kurser man genomfört hittills är Professionell kommunikation och Presentationsteknik.

Uttalanden: Kursen i Professionell kommunikation gav deltagarna nya infallsvinklar och nyttan av kursen var glasklar. Deltagarna gick därifrån med stärkt självförtroende och effektiva redskap. Patrik och Hugo var trygga och mycket professionella i sin roll som kursledare vilket värdesattes högt. Kursen var mycket gedigen och gav en varaktig effekt. Progressa Plus tar fullt ansvar för sina utbildningsinsatser både före och efter genomförd kurs. Deras förmåga att sätta sig in vår verksamhet gjorde att kursen kändes skräddarsydd och helt anpassad efter våra behov.


Hans Andersson, NCC, personalchef
hans.n.andersson@ncc.se
Bakgrund: NCC har anlitat Progressa Plus vid ett par tillfällen. Man har då genomfört genomfört kursen i Professionell Kommunikation och Presentationsteknik med ett antal av NCC chefer och medarbetare.

Uttalanden: Deltagarna var mycket nöjda med kursen, den var konkret, strukturerad och lätt att ta till sig. De verktyg man får med sig gör att man verkligen kan förändra sitt arbetssätt även på sikt. De är en styrka att Hugo och Patrik är psykologer, deras kunskap ger kursen en gedigen grund samtidigt som deras samspelta genomförande ger kursen en bra dynamik.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss