Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
   
 
 
   
  Detta är Progressa Plus  
Progressa Plus AB är ett konsultföretag som erbjuder utvecklingsinsatser inom ledarskap, grupp och organisation. Vi är verksamma sedan drygt tjugo år och anlitas av såväl små företag som de största koncernerna i vårt land. Vi utgår från att varje kund är unik, med unika behov och unika förutsättningar och skräddarsyr därför våra utvecklingsinsatser. Vi arbetar företrädesvis företagsinternt men erbjuder i begränsad omfattning också öppna kurser. Vår affärsidé är att vara en resurs för våra kunder vad gäller utveckling och anpassning av organisation, ledare och personal utifrån omvärldens ökade och förändrade krav. Detta i syfte att bibehålla och utveckla kundens lönsamhet och konkurrenskraft.

Presentation av oss som är verksamma i företaget


  Patrik Gyland är legitimerad psykolog och sedan år 2000 verksam som konsult i Progressa Plus. Han har tidigare arbetat som psykolog inom kommun och landsting med handlednings- och utvecklingsuppdrag, utredningar samt konsultationer åt personal och familjer. Han har också varit verksam inom privat företagshälsovård med kris- och konfliktbearbetning, samtalsbehandling och utbildningsuppdrag. Under senare år har han även varit ägare till, VD och verksamhetschef för ett HVB hem.
 
Fredrik Gynnhammar har lång erfarenhet av arbete med människor i utvecklings- och förändringsprocesser. Han har en grundutbildning som fysioterapeut och är specialiserad inom embodiment. Han har även en grundläggande utbildning i psykoterapi och har under tio år arbetat inom såväl psykiatri som privat verksamhet med människor i terapeutiska processer. På senare år har han blivit alltmer verksam som konsult med bl.a. föreläsningar, kurser samt är drivande inom lokala projekt som främjar personlig utveckling och hälsa.

Nätverk

För att kunna erbjuda våra kunder ett brett utbud och en hög grad av flexibilitet arbetar vi i ett nätverk med andra konsulter.
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss