Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling
    Att arbeta med förändring »
    Beslutsfattande
    Klimat- och organisationsanalyser »
    Målstyrning »
     
 
 
   
  Beslutsfattande  
En viktig del av en chefs vardag är att fatta beslut. Ibland ska besluten fattas av chefen själv, andra gånger i grupp. Tillgänglig tid varierar liksom de konsekvenser besluten kommer att få. Vi anser att det är centralt att man som chef har en god insikt om olika mekanismer som påverkar i beslutsögonblicket, främst kognitiva och gruppdynamiska. Det är också angeläget att ha förståelse för mekanismer som försvårar beslutsprocessen samt ska man kunna använda verktyg som hjälper till i processen.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss