Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling
    Att arbeta med förändring
    Beslutsfattande »
    Klimat- och organisationsanalyser »
    Målstyrning »
     
 
 
   
  Att arbeta med förändring  
Förändringsprocesser är komplexa och sätter många krafter i rörelse. För att lyckas med sina förändringsprojekt bör ledaren ha kunskap om hur man använder stöd och dämpar motstånd. Att genomföra förändringar kräver en noga genomtänkt strategi. Utan den kan projektet haverera innan det ens nått sin startpunkt.

I denna kurs arbetar vi med begrepp som idéproduktion, den innovativa organisationen, riskanalyser, intressenter, nyckelpersoner, påverkansmetoder etc. Deltagaren arbetar förslagsvis med ett eget förändringsprojekt och bygger systematiskt upp sin strategi för att antingen avstå från förändringen (för hög risk, bra men för dyr) eller genomföra den på ett positivt sätt. En grundlig genomgång om hur vi som psykologiska varelser reagerar på förändring ger deltagarna goda förutsättningar för att förstå och hantera olika typer av motstånd. Olika påverkansmetoder genomgås med avseende på fördelar och nackdelar. Deltagarnas vanligaste sätt att utöva påverkan analyseras.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss