Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling
    Att arbeta med förändring »
    Beslutsfattande »
    Klimat- och organisationsanalyser »
    Målstyrning
     
 
 
   
  Målstyrning  
En viktig del i arbetet att få människor i en organisation att gå åt samma håll är att kontinuerligt arbeta med uppsatta mål. Vi ger förslag på hur ett sådant arbete kan bedrivas samt visar på hur målstyrning kan stödja medarbetarna i deras utveckling vad avser kunskap, engagemang och motivation. Kursdeltagarna får ta del av hur mål sättes på olika nivåer i en organisation. Vidare belyses i en kraftfull övning målens betydelse för effektivitet i organisationen. Kursdeltagarna får kunskaper om skillnaderna mellan mål och vision samt tränas i att formulera mål.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss