Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering
    Stress »
    Kris- och katastrofhantering
    Konflikthantering »
    Reaktiv Konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Kris- och katastrofhantering  
Vi medverkar på individ- och gruppnivå för att bearbeta personalens reaktioner vid kris- och katastrofupplevelser. Målsättningen är att de drabbade ska få bearbeta de känslostormar som rivits upp i avsikt att kunna förvandla dem till nyttiga erfarenheter snarare än en ballast som kväver och hämmar. Vi tränar även ledare i krishantering samt hjälper till att utveckla krisplaner.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss