Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering
    Stress »
    Kris- och katastrofhantering »
    Konflikthantering »
    Reaktiv Konflikthantering
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Reaktiv konflikthantering  
Vi medverkar aktivt till att konfliktfyllda relationer i arbetsgruppen hanteras på ett konstruktivt sätt. Målsättningen är att alla inblandade ska få en förståelse för bakomliggande orsaksfaktorer samt att de gemensamt ska finna vägar till fortsatt kreativ samverkan. När konflikter hanteras och konfronteras kan de bidra till utveckling genom att föra in energi, tydlighet vad gäller roller och inriktning etc.

Konflikter är inte enbart av ondo även om det för många människor är förknippat med obehag och olust. En önskan om att slippa ta tag i det som är problemet, undvika det, kan istället få till följd att mycket energi går åt till hanterandet av sårade känslor och ouppklarade relationer. Ibland kan konflikter resultera i sjukskrivningar eller att man går skilda vägar.

Vårt arbetssätt är antingen processinriktat eller pedagogiskt och instruerande. Med ett processinriktat förhållningssätt låter vi gruppen styra det vi arbetar med. Vår uppgift består med detta arbetssätt i att medverka till att kommunikationen mellan individer blir tydligare och öppnare. Med ett mer pedagogiskt och instruerande förhållningssätt arbetar vi ofta med övningar som kan visa på vad olika beteenden kan få för konsekvenser. Detta arbetssätt lämpar sig ofta bättre då konflikterna inte är så känslofyllda och gruppen därigenom lättare kan ta till sig mentalt det vi vill förmedla.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss