Kommunikationsträning »
  Grupputveckling
    Att leda grupp
    Bättre kommunikation i arbetsgruppen »
    Proaktiv Grupputveckling »
    Möten till leda eller
leda möten »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Att leda grupp  
Kursen handlar om hur du som ledare ska göra för att skapa en livaktig, dynamisk och mogen arbetsgrupp. Det finns inga standardsvar på hur en grupp fungerar. Vissa grupper träffas en gång i månaden, andra varje dag. I vissa grupper finns medlemmarna i varandras geografiska närhet, i andra är man spridda över hela landet eller världen. En grupp kan vara heterogen vad gäller kompetens, men homogen vad gäller kön eller ålder. Utifrån detta finns det bara en väg för ledaren att gå och det är att lära sig om gruppers liv.

Vi ser gruppen som en organisk företeelse, den föds och med tiden dör den. Vad som händer däremellan beror på en rad faktorer, och det är dessa faktorer vi menar att det är nödvändigt att ha kunskap om för att man på ett professionellt sätt ska fungera som ledare för gruppen. Genom övningar som ger aha-upplevelser lyfter vi fram olika aspekter av hur grupper fungerar och vilka mekanismer som ligger bakom. Deltagarna erhåller ett gemensamt språk som de kan använda för att diskutera exempelvis en grupps sammansättning.

Sociala- och psykologiska processer som kan uppstå i en grupp kan vara svåra att förstå. Det analysinstrument vi lär ut och tränar ledare att använda går att använda i varje skede av gruppens utveckling för att identifiera processerna samt förstå vad man bör göra för att underlätta för gruppen att gå vidare i sin utveckling. En grupp är ingen blandning av individer utan den är som en kemisk förening. Du får ut något mer ur gruppen än vad som egentligen finns hos de i gruppen ingående enskilda individerna. Detta är något vanligen positivt men kan naturligtvis också ha sina negativa sidor. För att en arbetsgrupp ska bli effektiv krävs förståelse för hur man lösgör de goda krafterna i gruppen.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss