Kommunikationsträning »
  Grupputveckling
    Att leda grupp »
    Bättre kommunikation i arbetsgruppen »
    Proaktiv Grupputveckling »
    Möten till leda eller
leda möten
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Möten till leda eller leda möten  
Många anställda upplever att de ägnar en alltför stor del av sin arbetstid åt att sitta i möten. Övriga arbetsuppgifter kan vara svåra att hinna med. Orsakerna till att det ser ut på detta sätt kan skifta men inte sällan handlar det om den etablerade möteskulturen i organisationen med rutiner, ramar och struktur.

Att leda möten är komplext. I själva formerna för mötet kommunicerar man respekt för de närvarande som individer och för deras kompetens. Genom ett professionellt förhållningssätt kan du öka individernas förmåga och benägenhet att ta ansvar för det man kommer överens om samt skapa ett ökat engagemang.

Kursen syftar till att medvetandegöra kursdeltagarna om vilka tekniker som är verkningsfulla för att skapa effektiva möten. Hur man agerar som mötesledare kommer att påverka resultatet av mötet. Vid ett bra möte tar deltagarna ansvar för att man kommer till beslut och man tar ansvar för de beslut man fattat. Målsättningen är att kursdeltagaren tillbaka i sin vardag ska kunna hålla färre och effektivare möten och därmed frigöra sin och andras tid till övriga uppgifter i organisationen. Kursdeltagaren ges möjlighet att träna olika konkreta tekniker för att skapa en effektivare kommunikation och ett professionellt förhållningssätt.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss