Kommunikationsträning »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering
    Stress »
    Kris- och katastrofhantering »
    Konflikthantering
    Reaktiv Konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Konflikthantering  
Vår strävan är att rusta ledare att våga möta och jobba med konflikter som ett naturligt inslag i vardagen. Så snart man sätter samman människor i grupp skapar man också oundvikligen en grogrund för konflikter. Detta är inte negativt eftersom det i konflikten finns mycket energi, engagemang och potential. Det avgörande är ledarens förmåga att kanalisera energin i arbete samt skapa förutsättningar för samarbete och kreativitet. Vi arbetar med övningar och träningsmoment för att rusta ledarna att hantera och använda motsättningar på ett utvecklande sätt. Konflikter och stress går ofta hand i hand där stressreaktionen kan vara symtomet på en undanträngd och dold konflikt. Att tidigt upptäcka stressymtom blir således en viktig kunskap för ledaren i dennes strävan att utveckla individ, grupp och organisation. Självklart är stress också orsak till lidande för individen liksom kostnader och avbrott för arbetsgivaren.

Psykologiska, fysiologiska och beteendemässiga signaler på konflikter och stress lyfts fram och ledaren får träna sig i att avtäcka dessa och träna på vägar att lösa destruktiva låsningar.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss