Kommunikationsträning
    Kommunikativt
Utvecklande Ledarskap »
    Svåra samtal »
    Medarbetarsamtal »
    Presentationsteknik »
    Bygg relationer för
bättre försäljning
    Samtalskonst för vårdpersonal »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Bygg relationer för bättre försäljning  
Denna kurs handlar om hur du gör för att bygga långsiktiga kundrelationer. Här handlar det inte om hur du gör för att kränga en vara eller en tjänst utan om hur du hjälper kunden med ett problem eller ett behov. I synnerhet i branscher där konkurrensen är stark är relationsskapandet viktigt. I kursen tränas verktyg för att skapa en bra och förtroendeingivande relation, hur du får veta mer om kundens behov samt skapar tydlighet och struktur för samtalet. Parallellt går vi igenom och tränar de olika stegen i säljprocessen.

Kursen är praktisk och fokuserar på träning och beteendeförändring.
 
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss