Kommunikationsträning
    Kommunikativt
Utvecklande Ledarskap »
    Svåra samtal »
    Medarbetarsamtal
    Presentationsteknik »
    Bygg relationer för
bättre försäljning »
    Samtalskonst för vårdpersonal »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Medarbetarsamtal  
Kursen ger grunderna i konsten att hålla medarbetarsamtal. Vi går igenom och svarar på frågorna varför, var, när, hur samt tränar deltagarna i kommunikation. Många medarbetarsamtal blir aldrig av varför kursen också har som målsättning att motivera och stärka deltagarna att fortsätta alternativt komma igång med samtalen.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss