Kommunikationsträning
    Kommunikativt
Utvecklande Ledarskap »
    Svåra samtal »
    Medarbetarsamtal »
    Presentationsteknik »
    Media som en resurs
för företaget
    Bygg relationer för
bättre försäljning »
    Samtalskonst för vårdpersonal »
  Grupputveckling »
  Ledarhandledning, coaching »
  Stress- och konflikthantering »
  Organisationsutveckling »
     
 
 
   
  Media som en resurs för företaget  
För många chefer innebär deras yrkesutövning också kontakt med media via planerade eller oplanerade händelser. Förberedelse och träning är väsentligt för att chefen skall nå fram med sitt budskap och inte i stundens hetta säga saker som senare kan ångras. Kursen fokuserar på träning och ger konkreta verktyg för att informera på rätt sätt i medgång och motgång.  
 
Progressa Plus Markörvägen 5, 226 49 Lund   info@progressaplus.se
 
Kontakt Vår filosofi Om oss Om oss